Woonzorgcentrum Demerhof

Het OCMW streeft er naar om een comfortabele en aangepaste huisvesting, een gerichte dienstverlening en verzorging op maat aan te bieden .

Het woonzorgcentrum Demerhof richt zich tot valide en invalide ouderen die thuis niet meer kunnen en/of wensen te wonen. Wij bieden zorg in een sfeer van huiselijkheid met eerbied voor ieders privacy en overtuiging.
Aan de bewoners wordt een zorgpakket aangeboden . Dit gebeurt door een team gemotiveerde verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, kinesisten, diëtiste, animatoren , vrijwilligers enz.

Woonzorgcentrum Demerhof
Eikenlaan 20 te 3740 Bilzen
met 111 woongelegenheden en 10 wooneenheden voor kortverblijf.
tel.: 089 51 94 00
fax: 089 51 94 39

Meer informatie over alles wat met het verblijf in ons woonzorgcentrum te maken heeft kan u bekomen bij onze sociaal assistente Veerle Cosemans (089 51 94 18). U maakt best op voorhand een afspraak.

Prijzen en tegemoetkomingen 

Prijzen (na indexaanpassing op 1 januari 2017)

Prijzen voor Bilzenaren

  • Eenpersoonskamer 49,97 euro / dag
  • Echtpaar per persoon 41,77 euro / dag

Prijzen voor niet-Bilzenaren

  • Eenpersoonskamer 53,81 euro / dag
  • Echtpaar per persoon 45,03 euro / dag

Inbegrepen in deze dagprijs is uiteraard het verblijf, de maaltijden en de professionele verzorging door gekwalificeerd personeel, het bed– en badlinnen alsook het incontinentiemateriaal. Voor RVT-gerechtigden is ook de kiné-verstrekking inbegrepen.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs: de was van de persoonlijke kleding, doktersvisite, medicatiekosten, kapster, pedicure,…

Tegemoetkomingen
De sociale dienst onderzoekt of u recht hebt op bijkomende tegemoetkomingen, zoals :

  • zorgverzekering
  • tegemoetkoming voor mindervaliden