OCMW Bilzen
 

Tewerkstelling


Bilzen beschikt over een heuse werkwinkel. De VDAB, het PWA-Bilzen, de stad Bilzen, het PWA-Hoeselt en de gemeente Hoeselt sloten een samenwerkingsovereenkomst.
Deze dienstverlening is ook gehuisvest:

Lokale Werkwinkel
Hospitaalstraat 13
3740 Bilzen
Tel.: 089 51 85 10

Ook een medewerker van de sociale dienst van het OCMW is aanwezig in de werkwinkel op vrijdag, als zogenaamde trajectbegeleider. Ben je in begeleiding bij het OCMW en zoek je werk, dan kan je ook terecht in de werkwinkel. Er wordt met de andere partners overlegd welke arbeidsplaats het beste bij je past.


Sociale tewerkstelling

Het OCMW kan zelf maatregelen nemen om iemand tewerk te stellen tot hij of zij in orde is met de sociale zekerheid ( art. 60 § 7)of over de nodige werkervaring beschikt om elders tewerkgesteld te worden
Een hele reeks bijkomende tewerkstellingsmaatregelen, die het OCMW kan gebruiken in het traject van betrokkene, zijn de zogenaamde activeringsmaatregelen:
-activabanen
-doorstromingscontracten ( WEP +)
-de sociale inschakelingsinitiatieven
-invoeginterim
-contracten met derden(art.61)

Volgende overeenkomsten werden reeds afgesloten met:
- het Kringloopcentrum in Bilzen
- natuur- en landschapsbeheer in Rijkhoven (groendienst)
- de Wroeter in Kortessem (arbeidszorgcentrum)
- het Proefcentrum voor Fruitteelt in Tongeren
- Alverberg in Kortessem
- vzw Trabajo Maasland (studiecel)Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord