OCMW Bilzen
 

Lokale Adviescommissie (LAC)


Lokale Adviescommissie (LAC)

 

Wat:                               iedereen heeft recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als u de verbruiksfacturen van uw energieleverancier niet betaalt, kan deze uw contract wel opzeggen. Vindt u geen nieuwe leverancier, dan komt u automatisch terecht bij de netbeheerder van uw gemeente die dan optreedt als sociale leverancier. Betaalt u ook hier de facturen niet, dan kan de netbeheerder een budgetmeter voor elektriciteit plaatsen die u vooraf moet opladen.
Wanneer de budgetmeter leeg is, schakelt deze automatisch over op de minimumlevering van elektriciteit, de zgn. 10 ampère. Als de netbeheerder ook deze minimumlevering wil stopzetten, moet hij hiervoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van uw gemeente.
Wanneer de energieleverancier beslist de levering van elektriciteit of gas stop te zetten omdat u uw facturen niet betaalt, dan wordt u klant bij de netbeheerder. Voor de gemeente Bilzen wordt deze rol opgenomen door Infrax.
 
Doel: De Lokale Adviescommissie vergadert om een advies te geven wanneer:
-de distributeur een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of aardgas indient
-de abonnee een verzoek tot heraansluiting van elektriciteit of aardgas indient
 
Voorwaarden:

Advies door de Lokale Adviescommissie is verplicht vooraleer men kan overgaan tot afsluiting van de stroomtoevoer. 
Afsluiting kan enkel in welbepaalde gevallen ( veiligheid, fraude, leegstand of onwil van de afnemer om de schulden te betalen).

 
Rol van het OCMW: Via het OCMW krijgt u, indien u betalingsmoeilijkheden heeft, een uitnodiging om uw dossier te komen bespreken op een vergadering. Het OCMW tracht via bemiddeling te komen tot een voorstel van betaalregeling vooraleer de zitting van de Lokale Adviescommissie plaats heeft. Hierbij zijn steeds een contactpersoon van de sociale leverancier en 2 vertegenwoordigers van het OCMW aanwezig.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, kan u het OCMW hiervan verwittigen. Het OCMW kan een eventueel voorstel tot afbetalingsplan voorleggen aan de vertegenwoordiger van de sociale leverancier.
 
Waar: In de gebouwen van het OCMW van Bilzen
 
Meebrengen:  -uitnodigingsbrief voor de vergadering van de LAC
-facturen die men van de sociale leverancier ontvangen heeft
-eventuele betaalbewijzen
 
Contactpersoon:

 Hilde Jans, maatschappelijk assistente
 Tel 089 51 94 85
 hilde.jans@ocmwbilzen.be

 

 

 

 Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord