OCMW Bilzen
 

Vluchtelingenwerk

Het OCMW staat in voor de hulpverlening aan vreemdelingen zonder of met een beperkte verblijfsvergunning en dit volgens de bestaande reglementering.
Specifieke groepen zijn de asielzoekers, toegewezen door de Federale Overheid.

  • Zij die enkel recht hebben op materiële opvang worden ondergebracht in verschillende woningen in Bilzen.
  • Zij die recht hebben op financiële hulpverlening wonen zowel in Bilzen als elders in het land.
Er wordt aan deze vluchtelingen een equivalent leefloon, kinderbijslag en een tussenkomst in medische en farmaceutische kosten toegekend.Voor diegenen die beschikken over een arbeidsvergunning gelden ook de activeringsmaatregelen inzake tewerkstelling

 

sociale dienst algemeen Tel.: 089 51 94 80Printer Friendly

 
     
  Gebruikersnaam Wachtwoord